•  

    OPZEGTERMIJN

    We hanteren 1 maand opzegtermijn mits er voor het 1e van de maand opgezegd wordt.

    Voorbeeld: wordt er voor 1 februari opgezegd dan stopt het abonnement op 1 maart. Wordt er later in de maand februari opgezegd, dan stopt het abonnement op 1 april. 

    Opzeggen dient te gebeuren via de mail: info@saskiasdansschool.nl

    Als er niet wordt opgezegd, dan loopt het abonnement automatisch door, ook na de zomervakantie. Bij opzeggen en later weer opstarten wordt er opnieuw inschrijfgeld in rekening gebracht.